OpiFlex - mobil robotplattform, ökad konkurrenskraft med flexibel automation

Reference number
Coordinator OpiFlex Automation AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2012 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med detta projekt var att förbereda för marknadsintroduktionen och hitta lämpliga affärsmodeller, marknadskanaler, samarbeten och prismodeller samt en marknadsstudie och sänkta produktkostnader. Vi har lyckats att nå våra uppsatta delmål.

Results and expected effects

Vinn Nu projektet har varit mycket lyckosamt. Vi har besökt många kunder på plats för att hitta svagheter i konceptet och för att mer i detalj förstå strategiska val av tillämpningar, affärsmodeller, behov och produktutformning för 2015+. Marknadsstudien visar på stort behov av mobil automation i Sverige samt Europa och USA. Vi har under projektet lyckats uppfylla alla delmål och lyckats ta fram ett förfinat koncept där modulariserad koncept. Vi håller på att söka två nya patent. Vi bedömmer att nya konceptet kommer att sänka tillverkningskostnaden på plattformen långt mer än målet.

Approach and implementation

Vi har lagt mycket energi på att besöka och diskutera med kunder, titta på verkliga situationer för att förstå eventuella svagheter med konceptet. Vi har involverat konsulter med fokus på produktkostnader. Vi har tillsammans skapat ett förfinat modulariserat koncept på både produkt och systemnivå. Två nya patent håller på att sökas. Med konsulter har vi även utvecklat en produktionsekonomisk modell som beräknar produktivitet och täckningsbidrag. Modellen hjälper oss att räkna fram lämpligt pris och payoff för en komplett installation.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.