Onskin- 3D Biomaterial från skogen

Reference number 2016-02409
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration September 2016 - January 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme Bioinnovation
Call BioInnovation spring 2016

Purpose and goal

Målet med projektet ar att utveckla 3D-bioprinting som en möjlig process for att tillverka patientspecifika 3D-strukturer fran biomaterial, som sårforband bestaende av Cellulosa Nanofibriller (CNF) som kommer fran svensk skogsbiomassa. Vi har nyligen visat att det fungerar att 3D-skriva CNF. I nasta steg planerar vi kunna skriva ut storre komplexa strukturer med konkava ytor och omvandla dessa till porösa och solida strukturer.

Expected results and effects

Vi ser detta projektet som ett startskott for många nya CNF biomaterial fran svensk skog i sjukvården. Dessa biomaterial kommer att kunna ersätta fossil-baserade produkter men också skapa nya innovativa lösningar for sjukvarden som forutspår en ökad mängd av patienter med svarläkta sår pga den ökade åldrande populationen.

Planned approach and implementation

Projektet har delats in i fyra arbetspaket, där det första är inriktat på inskannande och skapande av en 3D-modell. Det andra innehåller bland annat framställning av medicinsk CNF och provningen därav. Medan det tredje fokuserar på gel-utskriften samt torkningen. Sist men inte minst skall sårförbanden testas under kliniska förhållanden. Förutom de aktiva parterna kommer en referensgrupp att bildas för att se till att rätt problem adresseras.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.