Onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg

Reference number 2017-00924
Coordinator Lean Marine Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 1 600 000
Project duration April 2017 - July 2018
Status Completed
Venture Innovationsprojekt i företag 2017
Call Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Purpose and goal

Projektet - Onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg har i sin helhet planerats och genomförts. Inom ramen för projektet så har Lean Marine lagt grunden för att samla in data och rapportera dessa på ett för den marina marknaden effektivt och automatiserat tillvägagångssätt. Projektet har lett till att Lean Marine kan möta de existerande myndighetskrav kring utsläpp och energirapportering. Resultatet har givit Lean Marine en stark plattform för fortsatt tillväxt.

Expected results and effects

Lean Marine har analyserat, definierat och utvecklat produkter och tjänster som stödjer en marknadsimplementation av ett onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg. Lean Marine har utvecklat ShipSense som är ett supportsystem installerat ombord på fartyg för datainsamling kring fartygets drift och framdrift. Fleet Analytics är den mottagande molntjänsten där användare kan rapportera och analysera sina fartyg för lagstadgad rapportering och ett kontinuerligt förbättringsarbete på sina fartyg.

Planned approach and implementation

Lean Marine har varit huvudprojektledare och delutförare genom hela projektet. Där tillfälliga behov och resurser har behövts som inte varit inom ramen för Lean Marines ordinarie verksamhet har externa konsulter använts. Projektmodellen har varit olika för ShipSense och Fleet Analytics där ShipSense har nyttjat vattenfallsmodellen på grund av karakteristiken hos produkten och Fleet Analytics mer av en agil projektmodell för att vara flexibel och tillse att projektet hela tiden gjort det som varit närmast projektet och dess behov längs med projektets gång.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.