Olja från residual biomassa - en industriell produktionsplattform för vax esterar

Reference number 2016-05121
Coordinator SEKAB E-TECHNOLOGY AB
Funding from Vinnova SEK 30 000
Project duration December 2016 - May 2017
Status Completed
Venture BIO Innovation - strategiska projekt
Call Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Purpose and goal

Målet med förstudien är att skapa ett projekt som nyttjar skogsindustriella flöden som råvara för produktion av wax estrar. Syftet var att skapa ett projekt som utvecklade den jästbaserade biotekniken och som samtidigt utvecklade en sockerplattform från sågspån.

Expected results and effects

Förstudien uppnådde målet och skapade ett projektförslag med goda förutsättningar att lyckas med genomförandet samt utifrån initial teknoekonomiska studier också förutsättningar att efter projektet finna goda ekonomiska förutsättningar för valorisering av sågspån.

Planned approach and implementation

Projektet analyserade och närmade sig aktörer i värdekedjan. Utgick från våra styrkeområden där konsortiet kan betraktas som starkast i Sverige (Fraktionering av Biomassa till socker & lignin, samt jästbioteknologi).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.