Ökning av empati via VR-äventyr samutvecklat med forskare

Reference number
Coordinator SVRVIVE Studios AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2017 - March 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

SVRVIVE Studios har i samarbete med psykologer och forskare undersökt hur empaticenter i hjärnan aktiveras när spelare och virtuella karaktärer interagerar i VR. Målet var att se om immersiv teknologi kan användas för att öva på medmänsklighet eller öka förståelsen av nedstämda beteenden. Med hjälp av resultaten vill SVRVIVE Studios kunna applicera fler tekniker för att återkommande skapa en positiv emotionell effekt på spelare, samt kunna erbjuda attraktiva upplevelser för forskare och andra institutioner som vill främja psykiskt och emotionellt välbefinnande, ett av EU:s mål.

Expected results and effects

De preliminära resultaten har visat att VR-teknik som Oculus Rift låter spelaren närvara och undermedvetet aktivera empatiska nervbanor i hjärnan medan de spelar SVRVIVE Studios specialutvecklade upplevelse. Förväntande effekter av detta är att öka medvetenheten kring beteenden som skapas eller normaliseras genom spelande, samt att öka mängden attraktiv mjukvara som har positiv psykologisk effekt. Projektet vill även jämföra dessa resultat med resultat som använder annan teknik såsom AR eller eye-tracking, för att kunna påvisa vilka tekniker som har en framtid i olika syften.

Planned approach and implementation

En kortare spelupplevelse i VR utvecklades och skickades till företaget StoryUp för test med hjärnskanning. Innan dess skedde workshops med psykologer och spelutvecklare för att landa i ett rimligt utförande av design som uppfyllde bådas syften. Efter att resultaten diskuterats planeras nu en jämförelsestudie innan demoprodukter färdigställs för distribution. Beroende på vilka tekniska lösningar som lämpas för den positiva psykologiska effekten kommer hårdvarupartners att väljas ut. Därefter kommer planering av slutprodukten och ett nätverk av kunder utarbetas under 2018.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.