Ökad säkerhet för medborgarna genom effektiv användning av sociala medier i krissituationer

Reference number
Coordinator VSL Systems AB
Funding from Vinnova SEK 105 000
Project duration September 2012 - November 2012
Status Completed