Ökad livskvalitet och hälsa hos prematurfödda - diagnostik och prevention av synhotande retinopati

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration July 2009 - June 2012
Status Completed