OffshoreVäst

Reference number 2012-03436
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Brandteknik
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2012 - May 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet, som också uppfyllts, var att utarbeta en väl förankrad ansökan till Vinnovas Vinnväxtprogram. Ett konsortium med 48 deltagare från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor har utvecklats som stöder planen att utveckla industrisegment och teknikområden inom offshore. Konsortiets sammansättning och storlek ger den bredd och det omkringliggande nätverk som ger förutsättningar till en framgångsrik fortsättning. Genom denna konstellation möjliggörs målet att på sikt kunna ta en ledande ställning inom starka svenska konkurrensområden.

Results and expected effects

En Vinnväxtansökan har tagits fram som ett stort antal företag och organisationer står bakom som utsetts till en av nio intressanta satsningar som kallats till intervjugenomgång. Planeringsarbetet har bidragit till att offshoreområdet uppmärksammats utanför branschen och att nya möjligheter för samarbete identifierats.

Approach and implementation

Resultatet baseras på ett stort antal kontakter med organisationer, besök och telefonkontakter, workshops och informationsmöten. Vi har kunnat konstatera en stor marknadspotential i vårt närområde, att intresset bland såväl företag, akademi som offentliga aktörer att delta i en satsning som Vinnväxt representerar är stort. Närmare 50 organisationer är i dagsläget direkt engagerade och 9 strategiska samarbetspartners är knutna till initiativet. Ett antal innovationsprojekt har identifierats något som ytterligare bidrar till en snabb och engagerad projektstart.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.