Nyutveckling av odlingsprocess i landbaserat ostronkläckeri

Reference number 2010-02193
Coordinator OSTREA SVERIGE AB - OSTREA SVERIGE AB, Sydkoster
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration December 2010 - June 2012
Status Completed