Nytt tekniksystem för radonsanering

Reference number
Coordinator Independia Consulting Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Vårt mål var att vill ta fram styrsystem som reglerar ventilationen baserat på radonhalten, anpassat med tillräckligt bra ventilation ur medicinska aspekter och samtidigt så lågt som möjligt med hänsyn till energi och miljöaspekter. VI har påbörjat detta arbete och kommer att fortsätta med detta FoUarbete.

Results and expected effects

Vi har nått de förväntade resultaten; Bättre kunskap kring radondetektorer och en modell för ventilationsstyrning.

Approach and implementation

Projektet har innehållit utvärdering av sensorer, framtagning av modell, kravspecifikation, IPR studie, samt planeing av FoU projekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.