Nya Teknikboken 7-9

Reference number
Coordinator STARMONDE PUBLISHING GROUP AB
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration November 2010 - November 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet genomfördes enligt plan. Vårt mål var att under höstterminen ge ut en teknikbok för årskurs 7-9. Boken skrevs under våren och sommaren samt formgavs under förhösten. I projektet deltog två författare, två illustratörer, två projektledare och en redaktör. Utöver denna grupp deltog sakkunniga från industri och industriförbund.

Results and expected effects

Målet för projektet är att inspirera fler unga att välja teknikinriktade yrken. Boken ska ge en positiv bild av t ex ingenjörsyrket och ge en inblick i olika teknikområden.

Approach and implementation

Projektet inleddes med en webbenkät som gick ut till tekniklärare på högstadiet. Därefter följdes detta upp med en fokusgrupp med tekniklärare på högstadiet. Därefter satta projektgruppen samman en kapitelindelning. Sedan skrevs och innehållet, illustrationer togs fram och bildmaterial införskaffades. Därefter formgavs boken. Sedan trycktes boken och distribuerades till lärare i hela landet som beställt boken. Upplagan var 50 000 ex. Boken finansieras av företag, myndigheter och organisationer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.