Nya SNITTS

Reference number 2014-02905
Coordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Funding from Vinnova SEK 1 784 430
Project duration January 2014 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

SNITTS syfte är att professionsutveckla individerna och organisationerna som arbetar i skärningspunkten mellan akademi, institut, offentlig sektor och näringsliv. Genom att kompetensutveckla individerna och organisationerna, samt tillsammans med våra medlemmar finna processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av forsknings och utvecklingsinsatser hjälper vi att skapa nytta i samhället. Projektet har resulterat i positiv medlemsutveckling och ökat antal samarbeten/samarbetsavtal. Störst måluppfyllelse når vi genom våra seminarier och workshops.

Results and expected effects

2015 deltog: 27 pers. på SNITTS kurser, 165 pers. på SNITTS årskonferens ´Innovation by Collaboration´, 51 pers. på våra workshops, 234 pers. på våra seminarier. Under 2015 anordnade vi även en studieresa till England för Innovationskontor Fyrklövern. I de flesta aktiviteterna kan vi se en markant ökning av deltagare mot hur det såg ut vid projektets start.

Approach and implementation

Under 2015 har SNITTS, parallellt med den löpande verksamheten, bedrivit ett utvecklingsarbete och kommit in i en ny fas. SNITTS har stärkt dialogen med medlemmarna och fokuserat på att ha en mer öppen dialog med dessa samt att bli mer lyhörda för deras behov. Under hösten 2015 genomförde kansliet en kvalitativ telefonundersökning med ett brett underlag av medlemmar. Resultatet från denna har bidragit till utvecklingen av SNITTS aktivitetsutbud och visar även att det nätverk som SNITTS tillhandahåller är av ett stort värde och ett unikt erbjudande för medlemmarna.

External links

http://www.snitts.se/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.