Nya skummaterial av biprodukter från skog- och jordbruk

Reference number 2013-00703
Coordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Målet för det övergripande projektet är att skapa skummaterial med skräddarsydd funktionalitet (flexibilitet, absorption, hydrofobicitet) för främst förpacknings- och absorptionstillämpningar. Under initialiseringsprojektet har ett konsortium har bildats och ett konsortialavtal har utarbetats i nära samarbete med industrideltagarna. Bakgrund, state-of-the-art och behov har utretts, en projektplan har utvecklats och en ansökan för fortsatt utveckling har skickats in.

Results and expected effects

Initieringsprojektet har samlat industriella deltagare från hela värdekedjan, vilka tillsammans med forskningsutförarna har utarbetat en plan för utveckling av nya skummaterial. Initieringsprojektet har utförts i nära samarbete med ett grundläggande projekt om skummaterial finansierat av Formas, samt ett Vinnovaprojekt, Furu2Furan om skogsbaserade kemikalier och biopolymerer. Input från dessa projekt gör det möjligt att fokusera på uppskalning och utveckling av demonstratorer i kg-skala i UDI Samverkansprojektet.

Approach and implementation

Det ursprungliga konsortiet i Initieringsprojektet har träffats vid två tillfällen tillsammans med ytterligare inbjudna parter. En projektgrupp har parallellt mötts regelbundet för att utveckla en projektplan och konsortialavtal. En websida som presenterar projektet har utvecklats (www.smartfoam.se) och projektidéerna har presenterats genom de ingående nätverken samt genom nyhetsbrev. De olika kompetensområdena nödvändiga för projektet har identifierats och representanter från respektive område har undersökt publicerad litteratur och kommersiella behov.

External links

Webplats för konsortiets projekt om nya skummaterial

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.