Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things

Reference number 2014-05153
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för rymd- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 394 653
Project duration November 2014 - June 2015
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Purpose and goal

Projektet RBM-IoT har som primärt mål att undersöka om konceptet med Internet of Things (IoT) kan användas för att skapa självmonitorerande bergbultar som kan övervaka ett antal viktiga parametrar såsom belastning och vibrationer. Primärt handlar detta mål om att utvärdera sensorer och elektronik för att samla in mätsignaler, analys samt visualisering. Projektet har därför utfört flera experiment när vi validerat experimentellt att trådtöjningsgivare kan användas för att mäta belastning på en ingjuten bergbult. Projektet har också undersökt marknadens behov.

Results and expected effects

Projektet har utfört flera experiment där vi validerat experimentellt att trådtöjningsgivare kan användas för att mäta belastning på en ingjuten bult. I samtal med gruvindustrin och forskare inom bergmekanik har vi kommit fram till att någonstans mellan 1 och 10% av alla bultar kan/bör vara instrumenterade (beroende på merkostnad och gruvors individuella behov). I världen installeras det ca 100 miljoner bultar per år, vilket ger att marknaden för instrumenterande bergbultar är mycket stor. Internet of Things i gruvindustrin kan därmed få stor betydelse för svensk industri.

Approach and implementation

Projektet har genomförts enligt följande ordning: 1. Litteraturstudie 2. Experimentplanering och validering med referensgrupp 3. Marknadsundersökning 4. Experiment samt rapportskrivning 5. Resultatspridning Arbetet har genomförts utan större problem. Mycket tid lades dock på att gå godkännande av referensgrupp och bergmekanikforskare av experimentupplägget för att få testerna så realistiska som möjligt. Vid projektets slut hade några partners en del budgetmedel kvar som omfördelades till LTU. LTU använde sedan pengarna för att färdigställa en del saker på agendan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.