Nya interventioner för att förbättra kvalitén av nybildat ben under frakturläkning

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för byggvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 2 250 000
Project duration July 2011 - May 2015
Status Completed

Purpose and goal

Trots sofistikerade behandlingar så läker inte 10 % av alla benfrakturer i tid. Målet med projektet är att utveckla och analysera nya behandlingsalternativ för benfrakturer genom att addera kombinationer av benaktiva läkemedel i olika djurmodeller för bennybildning. Dessutom används nya synkrotron baserade mättekniker för att utvärdera kvalitén, e.g. relationen mellan sammansättning, struktur och funktion, i det nybildade benet. Tillsammans hjälper det till att bestämma behandlingarna framtida potential.

Results and expected effects

Benfrakturer hos råtta som behandlats med en kombination av ben-aktiva proteiner och bisfosfonater leder till mera och starkare bennybildning jämfört med om dessa läkemedel inte använts. Samma resultat återkommer om läkemedlen används ensamt, i kombination med autograft eller allograft. Dessutom verkar effekten vara likvärdig i normal och benskört ben. Detta kan hjälpa i framtida behandling av svårläkta frakturer. Diffraktions- (SAXS) och spektroskopi (FTIR) mätningar av mineral strukturen och sammansättningen ger viktig information om benkvalitén i det nybildade benet.

Approach and implementation

Projektet har genomförs i samarbete mellan grupper inom Lunds Universitet och östra Finlands universitet i Kuopio. Förutom det vetenskapliga samarbetet så har även mobilitet av projektledaren, doktorander från båda miljöer, post-docs, samt nya gemensamma projekt och ansökningar etablerats. Projektledaren har under perioden byggt upp en forskargrupp i Lund, genomgått karriärsträning, utvecklat nya grundutbildningskurser, och slutligen fått ett lektorat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.