Nya innovativa brandskum för framtiden

Reference number 2011-03032
Coordinator Dafo Fomtec Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

Två viktiga resultat har uppnåtts. I projektet harflera nya metoder att mäta skum på tagits fram och värderats. Under resans gång har minst tre nya labmetoder som identifierar avgörande egenskaper hos skummet tagits fram. Med dessa kan man screena fram ett fåtal lämpliga kandidater att gå vidare med i brandtest. De nya metoderna visar också på egenskaper hos skummet som är viktiga för dess funktion i en brand. Dessa metoder kommer att implementeras iföretagets utvecklingsarbete.

Results and expected effects

Målet med projektet var att öka förståelsen för hur skum med företagets nya teknik fungerar och här överträffar resultaten rent av förväntningarna. Projektet har givit ny insikt om vilka makroskopiska egenskaper som styr funktionen och dessutom tagit fram metoder för att screena relevanta parametrar och fungera som selekteringsverktyg. Nästa steg blir att förstå de molekylära interaktioner som ligger bakom, vilket dock kräver betydligt större resurser.

Approach and implementation

Arbetet utfördes till största delen av YKI efter att företaget först utbildat YKI-personal. Företaget och forskningsinstitutet har haft täta kontakter och rapporteringar och kontinuerligt anpassat nya experiment baserat på tidigare utfall. En viktig komponent i detta projekt har varit möjligheten att tillverka "riktigt" skum med rätt utrustning, vilket inneburit att labresultat har kunnat relateras direkt till brandresultat på de skum som undersökts.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.