Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning (ADDING)

Reference number 2014-01830
Coordinator Swerea SWECAST AB
Funding from Vinnova SEK 996 295
Project duration August 2014 - June 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Metallic material
Call 2014-00838-en

Purpose and goal

Förstudiens primära resultatmål var att öka kunskapen kring vilka möjligheter som finns att utveckla och tillverka nästa generations gjutverktyg genom additiv tillverkning. Frågan att besvara är om additiv tillverkning är en metod att räkna med när det gäller verktyg till pressgjutningsindustrin.För att adresserade målet formuleradesolika frågeställningar vilket resulterade i ett antal leveranser i projektet. Generellt uppfylldes målen och möjligheterna med additivt tillverkade verktyg kunde påvisas. Förstudien ledde till ett antal fortsatta forskningsfrågor där materialegenskaper och möjligheterna med anpassade tempereringskanaler är centrala.

Results and expected effects

Projektet har visat att det går tillverka insatser till pressgjutverktyg för produktion av industriella komponenter samt identifierat viktiga områden som behöver studeras mer ingående för att realisera metodens fulla potential. Exempel på sådana områden är optimala materialegenskaper, värmebehandling inklusive tillhörande materialanalyser och materialmodeller för termisk utmattning. Därtill måste också riktlinjer och konstruktionsstöd utvecklas som stöd för implementering i industrin.

Approach and implementation

Arbetets upplägg delades in i omvärldsanalyser och demonstratorer med efterföljande undersökningar. Omvärldsanalyserna gällde affären kring additivt tillverkade verktyg samt miljö- och livscykelfrågor. Projektet genomfördes med stort engagemang från industrin i såväl försök somutvärdering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.