Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

Reference number 2017-01451
Coordinator SYNTACH AB - Synergio AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration June 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Swelife and Medtech4Health- Project proposals to improve health
Call SWElife and Medtech4Health- Project proposals to improve health 2017

Purpose and goal

Detta delprojekt har drivit projektet ett steg framåt mot det slutgiltiga målet som är ett Permanent aktivt implantat som förbättrar hjärtats longitudinella mitralplanrörelse och därigenom ökar hjärtats pumpfunktion hos hjärtsviktspatienter. Syftet med delprojektet var ffa att ta fram en adekvat djurmodell. Arbetet med att ta fram djurmodellen pågår. Prototyperna har vidareutvecklats. Samarbetet mellan de tre projektparterna har utökats. Preliminär datormodell finns utvecklad.

Expected results and effects

Huvudsyftet med detta delprojekt var att ta fram en adekvat djurmodell för att verifiera produktens funktion och ta fram en komplett kravspecifikation för resterande delar av projektet. En egen modell håller på att utvecklas efter nytt etiskt godkännande. Prototyperna har vidareutvecklats. En datormodell har utvecklats som beräknar nya parametrar för hjärtats verkningsgrad och storleken av arbetet som hjärtat uträttar per slag. Dessa nya parametrar kommer användas för att verifiera effekten av prototyperna.

Planned approach and implementation

Initial i detta delprojekt sökte vi efter en färdigutvecklad djurmodell att använda men då vi inte kunde identifiera någon sådan fick vi först söka efter utökat etiskt tillstånd att dels ta fram metoden och sedan att verifiera produktens funktion genom att implantera delar av produkten i djur enligt den aktuella djurmodellen. Arbetet med att utveckla djurmodellen pågår. Parallellt med detta har prototyperna vidareutvecklats och testats i den akuta djurmodellen som redan finns tillgänglig. Datormodellen har implementerats i existerande analysprogramvara.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.