Ny metod för rakhetsmätning vid rörriktning

Reference number 2017-02909
Coordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Funding from Vinnova SEK 1 320 000
Project duration October 2017 - October 2020
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme for Metallic material
Call 2017-00058-en

Purpose and goal

Svensktillverkade rör i högpresentande nischstål har en stark marknadsposition och god utvecklingspotential, men kräver processutveckling för att möta ökande kundkrav. En svag punkt i tillverkningskedjan är möjligheten att på ett effektivt sätt kunna kvantifiera rakhet. Inom projektet kommer ett demosystem att tas fram för rakhetsmätning. Mätsystemet kommer först att testas i pilotmiljö och därefter i deltagande företags processlinjer.

Expected results and effects

Mätning av rakhet kan direkt användas för processtyrning och kvalitetssäkring. Det underlättar direkt arbetet för operatörer vid riktning, som idag får axla ett stort ansvar för produktens rakhet. Ett mätsystem kan minska stressen i arbetet om röret uppfyller kvalitetskraven. Följaktligen får svensk metallindustri inom rörproduktion möjligheten att rationellt tillverka kvalitetssäkrade nischmaterial och nischprodukter på kort tid och i små mängder till konkurrenskraftig kostnad.

Planned approach and implementation

Projektkonsortiet består av tre stålföretag (Ovako, Sandvik Materials Technology och SSAB Virsbo) inom Jernkontorets teknikområde TO34 Rör, samt två forskningsinstitut (Swerea MEFOS och Swerea KIMAB). Projektet startar med en workshop, där sammanställs kravspecifikationen för mätsystemet. Utifrån kravspecifikationen utvecklar Swerea MEFOS ett mätsystem i deras pilotmiljö. Därefter sker industriell verifiering i företagens processlinjer. Projektet avslutas med en workshop.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.