Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid stål- och järngjutning

Reference number
Coordinator Swerea SWECAST AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2017 - June 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call 2017-02880-en

Purpose and goal

Förstudien syftade till att verifiera och demonstrera möjligheten till industriell implementering av en ny teknik för att radikalt förbättra tillverkningen av gjutgods i stål och segjärn. Tekniken utnyttjar induktionsvärmning för att styra och effektivisera matningen av smälta i gjutformen. Traditionellt är utbytet mycket lågt vid gjutning av stål eftersom matarna utgör upp till hälften av gjutvikten. Förstudien indikerar att matarstorleken kan reduceras med 90% genom induktionsvärmning vilket innebär en radikal minskning av material- och energiåtgång vid smältning.

Expected results and effects

Tekniken är tidigare oprövad för järn och stål och inte anpassad för industriellt bruk. Framgångsrika tester i förstudien visar en stor outforskad potential där svensk gjuteriindustri har möjlighet att bli pionjär om tekniken skalas upp mot storskalig produktion. Detta kan komma att förändra etablerade sanningar kring hur stål och segjärn ska gjutas, öka svenska gjuteriers konkurrenskraft och minska branschens koldioxidutsläpp. Den långsiktiga visionen är att största möjliga resurseffektivitet uppnås för den gjutna produkten.

Planned approach and implementation

I försöksgjuteriet på Swerea SWECAST undersöktes först konceptets realiserbarhet för stål. Gjutprocessen optimerades genom innovativ nyanvändning av standardiserad programvara för simulering och verifierades därefter i pilotskala. I nästa steg utvärderades teknikens möjligheter i industriell skala för befintliga produkter i stål och segjärn där gjutprocessen modifierades för induktionsassisterad matning. Den ekonomiska potentialen för att införa konceptet uppskattades utifrån det framställda materialets prestanda samt den väntad ökning i produktivitet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.