Ny innovativ lättviktsapplikation inom svensk gjuteriindustri

Reference number
Coordinator Swerea SWECAST AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2015 - August 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2015-03711-en

Purpose and goal

Formflaskor för metallgjutning utsätts för hårda prövningar i form av höga temperaturer, ibland i direktkontakt med smält metall, fysisk påverkan och i viss mån kemiskt påverkande ämnen. De tillverkas normalt i stål, något som i regel gör dem tunga och svårhanterade. Syftet med detta projekt var att utvärdera hur en lättare gjutflaska - tillverkad i komposit - fungerar genom gjutprocessen, vilka krav som ställs på material och utformning, samt vilka positiva effekter en kompositflaska skulle ha på gjutprocess, kostnadsbild och arbetsmiljö.

Expected results and effects

En demonstrator togs fram i form av en gjutflaska tillverkad av polyesterbaserad polymerkomposit. Såväl värmeresistens som mekanisk hållfasthet visade sig otillräckliga för applikationen. Den slutliga viktminskningen för flaska, form och gjutgods tillsammans uppskattas dock till 10-30 procent. Det bedöms därför finnas en viss potential i konceptet, men ett nödvändigt nästa steg är att definiera ett alternativt kompositmaterial med de definierade egenskaperna. En affärsplan kan skisseras först när prisbilden för detta alternativa material är känd.

Planned approach and implementation

Projektet inleddes med att en kravspecifikation för applikationen togs fram. En gjutflaska av polymerkomposit tillverkades som demonstrator. Därefter utfördes praktiska försök och resultaten utvärderades. Redan vid kravställningen konstaterades att det aktuella materialet knappast skulle uppfylla kraven på värmetålighet. Trots detta genomfördes studien i syfte att ta fram och utvärdera en arbetsmetodik med det huvudsakliga målet att studera hur arbetsmiljön i gjuteriprocessen skulle påverkas genom användning av lättare gjutflaskor.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.