Ny design från prototyp till en säljbar Handskanner

Reference number 2017-03253
Coordinator Invisense AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration July 2017 - October 2017
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2015-06960-en

Purpose and goal

Resultatet av projektet är att vi har fått fram en ny innovativ läsare av vår fuktsensor. Själva resultatet kan sammanfattas med att antennen och ny algoritm nu ger ännu mer precisa mätresultat och att det är mycket viktigt för slutanvändaren och därmed en nyckelfunktion för att innovationen ska ha en fortsatt progressiv tillväxt på marknaden. Dessutom har läsaren fått en helt annan fysisk form för att ge mindre risk för störningar och bättre läsavstånd och möjlighet att komma åt på svåråtkomliga platser för avläsning. Projektet har alltså nått sina mål.

Expected results and effects

Projektresultatet var enligt förhoppningen, alltså ett längre läsavstånd en bättre användbarhet för slutanvändaren samt mer precisa mätningar. Dessa resultat ger som effekt att Invisense får fler applikationsmöjligheter inom bygg- och fastighetsbranschen och därmed en större marknad och fortsatt progressiv tillväxt. För samhället i stort ger förbättrad möjlighet till objektiva mätvärden av fukt i byggkonstruktioner en höjd kvalitet och minskade kostnader för fuktskador (idag en stor samhällskostnad). Färre fuktskador ger också en minskad miljöpåverkan över tid.

Planned approach and implementation

Invisense startade projektet genom att göra en fördjupad behovsanalys som itererades med olika experter för att fastslå den slutliga projektplanen i detalj. Sedan genomfördes projektarbetet enligt plan med samtliga i projekt involverade parter vilka gjorde att tidplanen har hållit och att vi har nått projektmålen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.