Ny behandling av luftföroreningars effekter på lungsjukdom

Reference number
Coordinator Umeå universitet - Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Funding from Vinnova SEK 1 494 000
Project duration January 2011 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet har varit att undersöka nya sätt att behandla de negativa effekter som exponering för luftföroreningar har. Genom samarbete med University of California i Davis (UC-Davis), så har vi utnyttjat de anti-inflammatoriska effekter som stabilisering av fettsyarepoxider har. Detta koncept har vi sedan också använt för att behandla lungskada. För att få en ännu bättre bild av vad som händer med epoxiderna och närbesläktade ämnen som bildas via fettsyrametabolismen, så har vi utvecklat känsliga metoder för att analysera dessa i komplexa biologiska prover.

Expected results and effects

Studierna har resulterat i 8 artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Fokus har legat på detektion av metabolitprofiler, speciellt oxylipiner som bildas då fettsyror bryts ner. Till exempel så har vi publicerat resultat från en studie av oxylipinprofilen hos möss efter exponering för tobaksrök och effekten av behandling med TUPS, en substans som inhiberar ett enzym som omvandlar anti-inflammatorisk epoxid till dioler. Där ser vi tendenser till minskad inflammation vid behandling med TUPS och att oxylipinprofilen kan användas för validering av inhibitorns effekt.

Planned approach and implementation

Forskningen har fortskridit genom ett nära samarbete med UC-Davis, som möjliggjorts genom mobilitetsbidraget från Vinnova. Mina vistelser vid UC-Davis har varit en förutsättning för att genomföra experimenten och för att åstadkomma det nödvändiga kunskapsutbytet mellan parterna. Detta har banat väg för nya och fördjupade projekt genom ett stärkt samarbete mellan forskare på Umeå universitet och UC-Davis.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.