Numerisk simulering av Nedsmutsning på Fordon - Prediktering och förebyggande av exteriör nedsmutsning

Reference number
Coordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 91780
Funding from Vinnova SEK 3 620 000
Project duration January 2005 - November 2011
Status Completed