NTMs deltagande i avslutning av CEN-standard

Reference number
Coordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Funding from Vinnova SEK 83 000
Project duration January 2011 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

Att utveckla ett förslag till en Europeiska standard för transporttjänster (gods och resor) avseende energianvändning och utsläpp av klimatgaser.

Results and expected effects

Förslag till standard är inlämnad till CEN för bearbetning och senare omröstning under 2012.

Approach and implementation

Arbetet inkluderar såväl fysiska möten (2 stycken i Rom samt Delft) ochett flertal telefonmöten. Mellan mötena har olika deluppdrag utförts av respektive teknisk expert.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.