nShield

Reference number 2011-01875
Coordinator T2 Data Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 558 532
Project duration September 2011 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

T2Data har inom ramen för sitt åtagande implementerat en boot lösning som integrerats med SICS Hypervisor som tillsammans utgör en platform för säker exekvering i nSHIELD. Delar av bootlösningen är licensierad som öppen källkod

Results and expected effects

Resultatet från nSHIELD i form av bootlösning har bedömts intressant i ett uppföljande project HASPOC. Tillsammas med SICS , Ericsson , Tutus samt Sectra anpassas lösningen för en ny datorarkitektur ARMv8

Approach and implementation

T2Data har medverkat att ta fram den övergripande arkitekturen, men fokuserat på platformssäkerhet. T2Data har via projektmöten , telefonkonferenser samt epost utgått ifrån krav till analys av implementationen tillsammans med Searchlab.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.