Novel photocatalyst-coatet membrane filter for treatment of pharmaceuticals in waste water

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 3 080 000
Project duration November 2013 - September 2016
Status Completed

Purpose and goal

Målet är att bidra till en giftfri miljö. I dagsläget finns det rester av toxiska organiska substanser, läkemedel och antibiotika i vatten från avloppsreningsverk. Dessa typer av substanser kan redan i mycket låga doser ge oönskade och ibland alarmerande effekter på människor och akvatiska ekosystem. Projektet har visat att genom användning av fotokatalytiska filter belysta med UV ljus under vattenrening så kan läkemedelsrester brytas ner och flödeskapaciteten hållas på hög nivå, vilket ger en mer kostnadseffektiv rening.

Expected results and effects

Projektet har visat att membranfilter med fotokatalysatorer kan bryta ner läkemedelsrester både i kranvatten och i behandlat avloppsvatten. Vi tror det är möjligt att vidareutveckla tekniken så att full, kostnadseffektiv nedbrytning av miljö- och hälsofarliga ämnen kan uppnås. Bedömningen är dock att det kan vara svårt att uppnå den förväntade kostnadsbesparingen om 25 % jämfört med aktivt kol. Vidare utveckling skulle ge ett bättre underlag för en sådan bedömning.

Planned approach and implementation

Fotokatalytiska membran tillverkades genom tillsatts av en kommersiell fotokatalysator vid tillverkning av PVDF membran. Optimering gjordes med avseende på komposition, tjocklek och porositet. Både SEM och nedbrytning av testmolekyl användes som utvärderingsmetoder vid optimeringen. Därefter studerades nedbrytning av läkemedelssubstanser för vatten som spikats med 24 läkemedelssubstanser. Kranvatten och MBR vatten från Hammarby Sjöstadsverket användes, och effekten av fotokatalysen utvärderades med LC/MS/MS efter ´dead-end´ och ´cross-flow´ filtrering.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.