Norm-Alla

Reference number 2015-03736
Coordinator Piteå kommun - Personalavdelningen
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2015 - June 2016
Status Completed
Venture Normkritisk innovation
Call 2014-06314-en

Purpose and goal

Målet för förstudien är att kartlägga möjligheterna till att göra strukturella ändringar inom arbetsorganisationen Piteå kommun utifrån ett normkritiskt perspektiv. Slutsatsen är att det går att ändra arbetsorganisationen men att det kräver ett systematiskt och långsiktigt arbete ute på arbetsplatserna, drivet av närmaste chef. Kräver också att chefen eller någon som kan stötta chefen har en djupare kunskap om normer och normkritik.

Expected results and effects

Förstudien lades upp i tre steg där steg ett och tre genomförts fullt ut, men där steg två fallit bort på grund av att omvärldsanalysen gav kunskap om att det inte är möjligt att arbeta med normer genom att bara kartlägga dem, de måste arbetas med i en längre process och med en erfaren processledare. Går inte att gena i arbetet med att göra en kartläggning av normer och sedan förändra arbetsplatsen. Behöver ha en process där medarbetare och chef gemensamt arbetar med de normer som begränsar just deras arbetsplats.

Planned approach and implementation

Förstudien har lagts upp i tre delar: 1.Omvärldsanalys - ta fram fakta om normkritik, hur organisationer arbetar med normkritik, hur normer skapas, metod för kartläggning, erfarenhetsöverföring, kompetensutveckling. 2.Kartläggningsfas ta fram frågor för att få syn på begränsande normer och fördomar. Frågorna skulle testas av kommunens verksamheter för att se om det var möjligt att arbeta så. 3.Genomförandeplan ett självinstruerande metodpaket tas fram som chefer kan använda utan speciella förkunskaper om normer

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.