Nordisk samverkan för ramverg för Mobilitet-som-tjänst

Reference number 2015-03374
Coordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration May 2015 - February 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har etablerat ett forskningssamarbete mellan forskningsaktörer i Sverige, Finland, österrike och USA, vilket lett till bland annat Forskningsansökan till MISTRA H2020 -ansökan inom området MaaS Samverkan med DriveSweden och etableringen av ett nyhetsbrev om SmartMobility. EN rapport med slutsatser och ansatser från projektet kan laddas ner under: https://www.viktoria.se/projects/maas-framework Projektets resultat har presenterats vid följande tillfällen: -Viktoria Swedish ICT Forum 2015. -K2 Styrelse -Forum för Transportinnovation -Transportforum 2016

Results and expected effects

Resultaten av projektet har publicerats i en rapport som kan hämtas här: https://www.viktoria.se/projects/maas-framework

Approach and implementation

Projektet har genomförts i form av ett antal workshops med forsknings och industriaktörer. Dessa har genomförts såväl i Finland som i Sverige, men också i virtuella möten med en internationell Think-tank om mobilitet som initierats av University of Michigan (SMART). Rapporten bygger också på intervjuer och möten med såväl företrädare för industrin och den offentliga delen av transportsystemet.

External links

Projekttbeskrivning och slutrapport från projektet MaaS-Framework

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.