NOIS - Normkritiskt innovationsstöd

Reference number 2014-04529
Coordinator Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center
Funding from Vinnova SEK 292 822
Project duration November 2014 - August 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med förstudien var att stärka aktörskonstellationen samt påbörja utvecklingen av normkritiska innovationsstödsprocesser. Syftet med förstudien är uppfyllt. Målet var att bidra till utveckling av normkritiska metoder och processer för innovationsstöd som leder till normkritisk innovation, vilket leder till stärkt innovationsförmåga. Vi har skapat en medvetenhet kring normer och deras inverkan på utformningen av innovationsstödsystemet. En framtida förlängning av projektet skulle ytterligare stödja den långsiktiga måluppfyllelsen.

Results and expected effects

Resultatet av förstudien blev dels en stärkt aktörskonstellation, dels ett medvetandegörande om normerande effekter i innovationsarbetet i de medverkande kommunerna. De förväntade effekterna är ett fortsatt reflektionsarbete hos parterna kring konsekvenserna av ett normerande innovationsstödssystem och hur detta kan göras mindre normerande. Konsekvenserna av detta reflektionsarbete är innovationsstödssystem som är mindre exkluderande och på så sätt kan fånga upp och stödja innovationer från idébärare med olika egenskaper och erfarenheter

Approach and implementation

En viktig lärdom från förstudien är att ett normkritiskt förhållningssätt främst är en kunskapsfråga. Det är en utmaning att konkretisera hur ett normkritiskt förhållningssätt kan integreras i såväl dagligt arbete, i utvecklingsarbete och i utvecklandet av innovationsstöd. Under förstudien utvecklades en uppskattad dialogseminariemodell i flera steg. Bland annat flipped classroom och filmklipp användes för att medvetandegöra normer i innovationsstöd. I en interaktiv process togs konkreta exempel fram på normkritiska innovationer samt hur dessa kan stödjas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.