Naturliga antikroppar mot fosforylkolin vid hjärtkärlsjukdom och Alzheimers sjukdom

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Huddinge
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration July 2009 - June 2012
Status Completed