Nationellt samordnad innovationsupphandling av nya lösningar för positionering av patienter vid strålbehandling

Reference number
Coordinator Norrlands Universitetssjukhus - Cancercentrum
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2016 - November 2016
Status Completed
Venture FRÖN
Call FRÖN Planning 2015

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram en projektplan med en modell för flera upphandlande enheter gemensam upphandling av innovationer, för framtida lösningar för immobilisering och positionering inom strålbehandling. Målet är att ta fram modell inklusive juridiska förutsättningar för gemensam upphandling av innovationer för flera upphandlade enheter. En multiprofessionell projektgrupp ska vara etablerad och leda det fortsatta arbetet med innovationsupphandlingen efter planeringsprojektet.

Expected results and effects

Projektplanen beskriver en modell för en gemensam innovationsupphandling för flera landsting. Framgångsfaktorer för en lyckad upphandling är en väl fungerande organisation med intern förankring, marknads- och behovsanalys samt en kompetensbeskrivning. Genom en gemensam innovationsupphandling får man snabbare och säkrare implementering av nya innovationer, ny teknik eller utveckling av vårdprocesser inom strålbehandling. Detta leder till en högre kvalitet och säkrare strålbehandling samt ökad patientnytta.

Planned approach and implementation

Genomförandet kan delas upp i dessa fyra steg: 1) Styrgrupp, arbets- och referensgrupper med kompetens inom området skapas. 2) Nuläges-, behovs-, omvärlds- samt riskanalys genomförs. Request for information (RFI), hearing för företag, juridiska förutsättningar, upphandlingsmodell. 3) Innovationsupphandling inom vald upphandlingsmodell tex förkommersiell upphandling. 4) Överlämnande till linjeverksamhet i respektive strålbehandlingsenhet samt upprättad organisation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.