Nationell plattform för knowledge exchange

Reference number
Coordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Funding from Vinnova SEK 4 950 000
Project duration October 2008 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Nationell plattform för knowledge exchangeSkapa en medlemsorganisation för professionen technology transfer individer. Syftet för medlemsorganisationen blir att tillhandahålla en naturlig plattform för individer i den växande svenska yrkeskåren vars huvuduppgift ligger i gränslandet mellan offentliga forskningsorganisationer och andra aktörer, vanligen benämnd technology/knowledge transfer/excahnge.

Expected results and effects

Bildandet av en fristående medlemsorganisation som representerar personer yrkesverksamma inom knowledge/technology transfer/excahnge. Organisationen skall bidraga till ökad effektivisering av samverkan mellan organisationer och individer inom området knowledge/technology transfer/excahnge.

Planned approach and implementation

En organisation skall byggas upp. Medlemmar rekryteras. Styrelse engageras. Aktiviteter som fyller organisationes syfte skall initieras och drivas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.