Nationell påverkansplattform för ökat deltagande i SwfS

Reference number 2014-01731
Coordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration August 2014 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Vi bedömer att syfte och mål uppnåtts. Plattformen är etablerad och har även kompletterats med ytterligare aktörer. Vi har samlat svensk expertis inom SwafS alla delområden och också byggt vidare på våra europeiska kontakter. Våra påverkansmöjligheter är goda, i vår egen tolkning.

Results and expected effects

Från vår projektbeskrivning kan läsas följande: ´Den kortsiktiga effekten av projektet är att ha fångat upp helheten inom SwfS i Sverige. Den långsiktiga effekten av projektet är ett starkt svenskt deltagande i SwfS.´ Med de aktörer som ni ingår i plattformen kan vi med fog säga att vi fångar upp helheten inom SwafS i Sverige. Plattformen är dock öppen till sin karaktär, och vi utesluter därför inte att ytterligare aktörer kan tillkomma. Det finns ett stort engagemang hos de ingående aktörerna, så vi förväntar oss att vi lyckosamt kan arbeta gemensamt för ett ökat svenskt deltagande.

Approach and implementation

Arbetet koordinerades av Vetenskap & Allmänhet, och plattformens medlemmar arbetade i olika arbetsgrupper. Vi har kunnat se en positiv utveckling under projekttiden på så sätt att ingående aktörer har fått bättre förståelse för påverkansvägar inom H2020 och vilken betydelse de egna kontakterna kan ha i vårt arbete för att gemensamt stärka SwafS-området i Sverige. De möten vi har haft har varit värdefulla i det här avseendet.

External links

http://v-a.se/2014/06/va-samordnar-lobbying-i-eu/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.