Nationell forskarskola etapp IIb

Reference number
Coordinator ITS INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SWEDEN AB - ITS-Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration November 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet att etablera en fungerande plattform inom den akademiska världen med koppling mot industrin och myndigheter inom ITS området har börjat mycket bra. Arbetet med marknadsföring och kopplingar med industrin och myndigheter bör dock förbättras.

Results and expected effects

Inom samtliga punkter som påpekats av beställarna Vinnova och trafikverket i de speciella villkoren har framsteg tagits. Bland annat sekretariatet har gjort att styrning/ledning, informationsutbytet samt marknadsföringen har fungerat betydligt bättre! I övrigt se bilaga ´ITS Forskarskola Verksamhetsåren 2013 och 2014´

Approach and implementation

Upplägget med en forskargrupp styrd av en koordinator samt med sekreteraren för samarbetet och en styrgrupp med representanter från myndigheter och en opartisk koordinater har fungerat mycket väl. De särskilda villkoren hjälpte till att fokusera på viktiga delar i projektet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.