Nästa generations kompositstrukturer för civila flygplan

Reference number
Coordinator SAAB Aktiebolag - Business Development and Marketing
Funding from Vinnova SEK 46 126 266
Project duration August 2012 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

En dörrdemonstrator, med integrerad komposit struktur inklusive ett nytt elektromekanisk system för manövrering av en lastrumsdörr har tagits fram och demonstrerats. Resultaten visar på att avancerad kompositteknologi, både avseende material och produktionsmetoder kan reducera skrovvikten för ett civilt flygplan samt att ett elektromekaniska system innebär eliminering av behovet av hydraulvätskor. Många av teknologierna som utvecklats inom projektet kommer att vidareutvecklas inom Clean Sky 2 och SWE Demo projekten eller implementeras i produktion och nya produkter.

Expected results and effects

Projektet har levererat en fullskaledemonstrator, 2*3 meter, av lastrumsdörr till civila flygplan, avsedd för twin aisle flygplan, där dörren går att öppna och stänga i verifieringsjigg. Demonstratorn innehåller ny teknik och nya metoder som har resulterat i en lastrumsdörr som är cirka 18% lägre i vikt än dagens dörrar samt att tillverkningskostnaden är lägre vilket är mycket intressant för Saabs kunder. Nya värdefulla kontakter har skapats mellan deltagande parter som har lett till nya forskningsfrågor, nya samarbeten, nya produkter samt skapat nya affärsmöjligheter för SMF.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i 10 delprojekt med interaktion mellan delprojekten och mellan deltagande organisationer. Projektet inleddes med konceptarbete på demonstratorer samt parallell utveckling av teknologier. En andra utlysning samt tilläggsmedel under 2013 möjliggjorde en dörrdemonstrator i fullskala. En granskning av projektet i augusti 2014 bekräftade att inriktningen mot en dörrdemonstrator. Projektet har genomfört 2 demonstrationsdagar, en i Laxå i september 2015 med inriktning på produktionstekniska metoder samt en slutdemonstration i Linköping i mars 2016.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.