Nästa generation syntesinstrument för tillverkning av peptider

Reference number 2018-01143
Coordinator PeptiSystems AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - September 2018
Status Ongoing
Venture Innovative Startups
Call Innovative Startups step 1 spring 2018

Purpose and goal

Vinnovaprojektet har hjälpt PeptiSystems att uppnå Proof of Concept för ett pilotskaleinstrument för syntes av peptider baserat på kontinuerlig flödesteknologi. Projektmålen har uppnåtts genom att visa att medicinskt relevanta peptider kan syntetiseras med hög renhet och utbyte enligt kundens krav eller bättre. Vid uppskalning förbättrades resultaten ytterligare. Dialoger med kunder fördes under projektet och syntesmetoder föreslagna av dem implementerades. Ett samarbete har inletts med en av världens största kontraktstillverkare.

Expected results and effects

Efter utvärdering av effekten av olika syntesbetingelser och parametrar syntetiserades peptiden Bivalirudin med hög renhet och utbyte. När syntes kvantiteten skalades upp med 10x erhölls ännu bättre resultat. Därmed är det bevisat att grundtekniken fungerar och att samma process kan användas för att uppnå hög renhet och utbyte för andra peptidsekvenser. De resultat som genererats skapar trovärdighet och kunder visar starkt intresse. Patenterbara innovationer har identifierats och är under utvärdering. Mjukvaran har förbättrats och underlättar optimering av syntesmetoder.

Planned approach and implementation

Synteser av modellpeptiden bivalirudin gjordes för utvärdering av prestanda på instrumentet. Utbyte och renhet har bestämts och jämförts med tidigare kundprover och resultat som fåtts med dagens traditionella batch reaktor metoder. Att ha en kontinuerlig dialog med kund var viktigt för att veta vilka reaktionsbetingelser som bör testas och vilka syntesmetoder som är relevanta för dem. Hårdvara och mjukvara utvecklades parallellt och styrdes mycket av feedbacken från kunder.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.