Näringslivets strukturförändringar i Sörmland

Reference number 2013-04871
Coordinator Regionförbundet Sörmland
Funding from Vinnova SEK 0
Project duration October 2013 - December 2014
Status Completed