Näringslivets roll i den amerikanska forskningspolitiken - drivkraft för forskning för tillväxt?

Reference number
Coordinator Sveriges Ingenjörer
Funding from Vinnova SEK 579 998
Project duration July 2007 - December 2007
Status Completed