Nanotrådsbaserade UV-LEDs för vattenrening

Reference number 2013-03400
Coordinator QuNano AB - QuNano
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2013 - May 2014
Status Completed

Purpose and goal

QuNano AB och forskare på nmC@LU vid Lunds Universitet har etablerat de första stegen av en ny teknik att framställa högkristallin aluminiumgalliumnitrid (AlGaN), ett av de få material som kan användas i ultravioletta lysdioder (UV-LEDs), utanför det synliga området, för vattenrening. Optiska nanostrukturer med ett aluminiuminnehåll på 50 % har uppnåtts, tillräckligt för att tillverka kortvågiga lysdioder ner till 260nm. Tekniken bygger på QuNanos och LUs unika nanotrådsväxt av galliumnitrid, tidigare använd för att skapa teknologin bakom Glo ABs synliga lysdioder.

Results and expected effects

Dricksvatten är idag en globalt accelererande bristvara. UV-LEDs erbjuder ett mer mobilt och mer miljövänligt alternativ för vattenrening än de kvicksilverlampor som används idag men måste först bli avsevärt energieffektivare för att kunna fungera som en möjlig ersättning. Den nanotrådsbaserade tillverkningsmetoden, använd i denna forskning, har visats reducera de kristalldefekter i AlGaN som orsakar låg effektivitet i traditionella UV-LEDs. Resultatet medför att nästa steg, att utveckla en hög-kristallin, effektiv, nanotrådsbaserad UV-LED kan påbörjas.

Approach and implementation

En epitaxiell metod för tillverkning nanotrådsbaserade aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) har etablerats av QuNano AB. Kompositionsanalys och optisk analys av materialet har genomförts av forskare vid Lunds universitet. Vidare har processer fastställts för att optimera materialutveckling och vidare utveckling av UV-LEDs-komponenter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.