Nanokolbeläggning

Reference number
Coordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 1 451 000
Project duration November 2016 - May 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommar 2016

Purpose and goal

Projektets övergripande mål att kunna förse marknaden med högpresterande lågfriktionsbeläggningar baserade på grafen under 2018. Delmål som uppnåtts är att öka förståelsen kring hur grafen kan förbättra beläggningars egenskaper såsom friktion, mekanisk styrka och nötningsmotstånd. En lösning har optimerats för Epirocs valda komponent och utvärderats i kombination med tätningar från Trelleborg.

Expected results and effects

Den nya lågfriktionsbehandlingen har gett resultat i form av minskad friktion och nötning. Riggtester på komponenter som behandlats har visat konstant låg friktion under långtidstester.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts med flera arbetspaket. Inledningsvis genomfördes en omfattande beskrivning och kravställning på komponenter från Atlas Copcos (Epirocs) sida. Härefter diskuterades komponenter och motyta med Trelleborg och Applied Nano Surfaces. ANS har även samlat in kravprofil från andra applikationsområden som en del av marknadsanslys. Prestanda hos beläggning har studerats hos ANS och Högskolan i Dalarna. De mest intressanta kombinationerna har testas hos Atlas Copco i deras specialbyggda rigg.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.