Nano byggnadsmaterial - strategier för tillämpning inom känsliga offentliga miljöer

Reference number
Coordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Det specifika målet med det projektet var att samla ett konsortium och att utveckla en tvärvetenskaplig idé för projektet. Det vetenskapliga målet är att utveckla strategier för tillämpning av smarta nanomaterial för att förebygga nedsmutsning, virus/bakteriespridning och förbättra luftkvalité inom byggdmiljö. Det övergripande målet är att förverkliga ett projekt som resulterar i helhetslösning i internationell framkant när det gäller hållbar tillväxt och samspel mellan byggnad och människa med mätbara positiva effekter på hälsan, miljö, ekonomi och socialbeteende.

Results and expected effects

Ett konsortium har skapats bestånde av framstående forskningsinstitut, industriella partner, myndigheter och organisationer. Effekter: Ett antal nya idéer har tagits fram. Nya kontakter har skapats.

Approach and implementation

Fyra stora möten har organiserats där idéerna och uppläget har diskuterats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.