Multi-antenna Transmission and Scheduling in IMT-Advanced

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration January 2008 - December 2010
Status Completed