Motor med pneumatiskt styrda ventiler

Reference number
Coordinator Cargine Engineering AB
Funding from Vinnova SEK 6 000
Project duration July 2010 - March 2011
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars
Call Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010