Morgondagens primärvård

Reference number
Coordinator Västerbottens läns landsting - Landstingshuset
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2016 - May 2016
Status Completed
Venture FRÖN
Call FRÖN Planning 2015

Purpose and goal

Parterna har ökat förståelsen för varandras ekosystem. Nyskapande lösningar har formats för kontakt, kommunikation och nya arbetssätt inom primärvården. Vi har undersökt förutsättningarna för, testat och utvecklat a) tillämpbara modeller för hur en strukturerad process för innovation i partnerskap kan ske i landstingen b) start till en ekonomisk modell som både synliggör och ger möjlighet till fördelning av värden som skapas. En stabil grund har lagts för hur potentialen i framtidens digitala hälsostöd kan tillvaratas med modern teknik - som patienterna uppfattar som självklar

Results and expected effects

Vår slutsats är att 1. Partnerskap är framtiden 2. Landstingen behöver en strukturerad och skalbar modell för hur innovationsarbete praktiskt ska bedrivas i partnerskap 3. Dagens ersättnings- och fördelningsmodell är ett direkt hinder för såväl utveckling av som implementering av innovationer samt partnerskap. Arbetet ligger i linje med de utmaningar som identifierats nationellt tidigare, t.ex. i utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2). Projektet bryter samtidigt ny mark bortom denna utredning och öppnar upp för nya lösningar för att optimera utfallet av innovativ sjukvård.

Approach and implementation

Arbetet genomfördes med parallella arbetspaket för att säkerställda en noggrann och utförlig genomlysning av respektive område. Aktiviteterna har bestått av research, intervjuer med patienter och anställda inom landstingen, workshops, litteraturgenomgångar och kvalitativa analyser. Det positiva och stora värdet av den tvärfunktionella kompetens som de olika samarbetspartnerna representerat, har gett ett mångfacetterat angreppssätt, i såväl analys som i framtagandet av lösningar. Transparens och förtroende har varit kärnan i partnerskapssamarbetet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.