Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2012 - September 2013
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-02182-en

Purpose and goal

Projektets primära syfte är att identifiera hur ett framtida tillverkningsupplägg bör se ut och framförallt vilken forskning som behövs för att skapa framtidens tillverkningssystem för lättviktsfordon. Genom en state-of-the-art studie inom området, diskussioner med Volvo Cars, flyg- och rymd-industrin, har vi identifierat trender och identifierat områden att forska vidare inom. Projektet gav ökad samverkan mellan forskargrupper i nya projekt inom området.

Results and expected effects

Hypotesprövningen visar att området är väldigt intressant för fordonsindustrin generellt, få forskningspublikationer med koppling till fordonsindustrin har nått ut. Studien visar att det finns i huvudsak ett pilotföretag, BMW, när det gäller att införa kolfiberkomposit i sina fordon. Deras slutmontering sker i ´traditionell lina´ med öppet tak på fordonet. Två projekt har ansökts och/eller startat inom området med olika företagskonstellationer, vidare planeras för en FFI-ansökan med SwereaIVF.

Approach and implementation

Gruppen har haft diskussioner med Volvo Cars och genomfört en omfattande state-of-the-art-studie kring vad som finns publicerat både akademiskt och populärvetenskapligt, deltagit i olika konferenser samt diskussioner med flyg-och rymdindustrin. Det finns forskargrupper som t ex fokuserar på kompositmaterialet i sig, formning av komponenter samt reparation av fordonskompositkomponenter. Det är få som publicerar sig inom produktion av fordon i kolfiberkomposit men trenden är ökande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.