Modellering korrosion i nya typer av betong

Reference number 2018-00656
Coordinator Swerea KIMAB AB - Avd Korrosion i Aggressiva miljöer
Funding from Vinnova SEK 287 530
Project duration April 2018 - October 2018
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme InfraSweden2030
Call Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Purpose and goal

Armeringskorrosion i betong bidrar avsevärt till att begränsa livslängden hos betongkonstruktioner. Syftet med projektet är att utvärdera huruvida mekanistiska modeller kan hjälpa till vid beslut om design och underhåll av konstruktioner och infrastruktur av armerad betong. Projektet fokuserar på betong med olika bindemedelssammansättningar och armeringsjärn av kolstål i vägmiljö.

Expected results and effects

Arbetet förväntas visa att modellerna kan vara kraftfulla verktyg för att utvärdera hur olika betonger påverkar korrosionen av armeringsjärn samt för att ge en bild av lämplig design för minimering av kostnader och miljöpåverkan. I arbetet förväntas fler samarbetspartners inom industrin kunna identifieras till att bygga ett representativt konsortium till en större FoI-projektansökan.

Planned approach and implementation

Projektets aktörskonstellation består av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet och Chalmers Tekniska Högskola. Inledningsvis görs en litteraturstudie över korrosionsmodellering av armeringsjärn i betong. Mekanistiska modeller kommer därefter att ställas upp och testas mot befintliga data generade från tidigare fält- och laboratoriestudier. Då modellerna validerats kommer studier av olika betong att genomföras. Modelleringsarbetet kommer genomföras på KIMAB med parametrar från Chalmers. Fysikaliska parametrar och mätdata kommer att kunna tillhandahållas av CBI.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.