Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhet

Reference number
Coordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Funding from Vinnova SEK 2 800 000
Project duration July 2008 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhetProjektets syfte är att utveckla modeller för strategisk verksamhetsutveckling som förmår hålla samman kontaktytan mellan medborgare och kommun (front-office) och de bakomliggande arbetsprocesserna i förvaltningarna (back-office) i en långsiktigt hållbar enhet.

Results and expected effects

Projektets resultat Projektet Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhet avser att leverera en modell för långsiktigt hållbar strategisk verksamhetsutveckling. Denna modell omfattar tre komponenter, eller underliggande modeller: 1. En modell för utveckling av behovsstyrda e-tjänster 2. En modell för att mäta utvecklings- och transaktionskostnader för e-tjänster som levereras över multipla kanaler 3. En modell för private-public partnership vid utveckling och användning av e-tjänster

Approach and implementation

Projektet är organiserat på ett sådant sätt att det innehåller tre distinkta parter, forskare, Skellefteå kommun samt ett branschråd. Det omfattar sex work packages, och dess övergripande ledning utgörs av en speciell styrgrupp. Work Package (WP) 1: Projektledning WP 2: Modell för långsiktigt hållbar strategisk verksamhetsutveckling WP 3: Modell för utveckling av behovsstyrda e-tjänster WP 4: Modell för att mäta utvecklings- och transaktionskostnader för e-tjänster som levereras över multipla kanaler WP 5: En modell för private-public partnership vid utveckling och användning av e-tjänster WP 6: Spridning och exploatering

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.