Mobilitet mellan akademi och industri för ökad industrinärvaro på grundutbildning inom biomedicin

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration January 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call National mobility for innovation

Purpose and goal

Förutsättningar för närvaro av life science industri på grundutbildning har kartlagts. Kunskapen utifrån samverkan och mobilitet har givit ökad förståelse för varandras verksamheter och är en bra bas för att diskutera utbildningarnas relevans mot näringsliv. Vidare har olika arbetssätt utvärderats för att involvera industri i grundutbildningen. Arbete implementerats i planerade projekt för grundutbildningen inom biomedicin på LiU HT2018.

Expected results and effects

Arbetet har resulterat i en nationell konferens för life science industri och grundutbildning i Sverige. Konferensen sammanfattade utmaningar och behov inom life science, vilket går i linje med regeringens life science satsning inom det nya innovationsrådet. Lokalt på LiU har arbetet implementerats i en ny utbildningsplan och nya kursplaner som skall starta hösten 2018. Utfall från detta arbete har resulterat i ett konferens abstrakt/artikel till världskongressen inom CDIO.

Planned approach and implementation

Genom mobilitet mellan grundutbildning och näringsliv kunde ett nätverk etableras för att besvara frågeställningar från både grundutbildning och näringsliv. Frågeställningar bearbetades vid Astra Zeneca (Mölndal, Södertälje i Sverige och Cambridge Storbritannien). Möten hölls också med intresseorganisationer för SME och läkemedelsindustri via SwedenBio och läkemedelsindustriföreningen (LIF). Erfarenheten samlades och itererades vid en nationell life science konferens den 23 oktober 2017.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.