Mobilitet för innovativ mikrobiologisk analysteknik och vetenskaplig meritering

Reference number 2016-03430
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Jordbruk och livsmedel, Lund
Funding from Vinnova SEK 161 734
Project duration September 2016 - December 2017
Status Completed
Venture Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Call National mobility for individuals

Purpose and goal

Projektet syftade till att genom individrörlighet för projektledaren anställd hos RISE Research Institutes of Sweden stärka samverkan mellan RISE och Lunds universitet (LU), samt bidra till vetenskaplig meritering för projektledaren. Parterna har undersökt potentialen för användande av den mikrobiologiska analysmetoden flödescytometri för applikationer inom hygienområdet. Kunskap om tekniken har överförts till RISE från LU, vilket har skapat framtida affärsmöjligheter för RISE vid implementering i det egna laboratoriet.

Expected results and effects

Projektledaren har genom medverkan i projektet fått ökad vetenskaplig meritering och större nätverk, vilket har gett kompetensutveckling och utökade framtida karriärmöjligheter. Genomförande av docentkurs har gett meritering att söka docentur. Projektet har öppnat för samverkansmöjligheter även efter projekttidens slut, t.ex. i form av gemensamma forskningsprojekt. Under projekttiden har en ansökan om forskningsmedel skickats in till Formas och arbete har pågått med en ansökan till Vinnovas UDI steg 1.

Planned approach and implementation

Arbetet har skett genom att projektledaren anställd vid RISE har arbetat vid Teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet under tre månader.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.