Mobilitet för innovativ mikrobiologisk analysteknik och vetenskaplig meritering

Reference number 2016-03430
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Jordbruk och livsmedel, Lund
Funding from Vinnova 161 734 kronor
Project duration September 2016 - December 2017
Status Beslutat
Call Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
[Missing text '/projectpage/ansokomgang' for 'English'] Nationell individrörlighet för innovation

Purpose and goal

Projektet syftar till att genom individrörlighet stärka samverkan mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Lunds universitet. Genom fördjupat samarbete ska parterna undersöka potentialen för användande av den mikrobiologiska analysmetoden flödescytometri för applikationer inom hygienområdet. Projektet syftar också till att ge projektledaren möjlighet till vetenskaplig meritering.

Expected results and effects

Projektet leder till överföring av kunskap om flödescytometritekniken från Lunds universitet till SP, vilket ger framtida affärsmöjligheter för SP vid implementering i det egna laboratoriet. LU ges möjlighet att utvidga applikationsområdet för sin existerande analysplattform. Projektledaren får vetenskaplig meritering och större nätverk, vilket ger kompetensutveckling och utökade framtida karriärmöjligheter. Projektet öppnar för samverkansmöjligheter även efter projekttidens slut, t.ex. i form av gemensamma forskningsprojekt och ansökningar om anslag.

Planned approach and implementation

Arbetet sker genom att projektledaren anställd vid SP Food and Bioscience under en sammanlagd tid av 3 manmånader under projekttiden deltar i Docentkurs vid Lunds Tekniska Högskola, arbetar med flödescytometriprojekt vid Teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet, samt skriver minst en ansökan om gemensamt framtida forskningsprojekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.